MEME ONARIMI REKONSTRÜKSİYONU

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) ameliyatı nedir ve kimlere uygulanır?

 

Bazen doğuştan, bazen çeşitli travmalar sonrasında ya da en sık olarak lampektomi, mastektomi ameliyatı (meme dokusu alınması), sonrasında tek veya çift memesi bulunmayan kadınlarda, eksik meme dokusunun yeniden oluşturulması son yıllarda sıklıkla gerçekleştirilen bir uygulama haline geldi. Gelişen cerrahi teknikler ve elde edilen başarılı sonuçlar, meme rekonstrüksiyonu ameliyatlarının yaygınlaşmasını sağladı.

Genellikle meme kanseri teşhisi konulmuş ve ameliyat edilebilir evrede olan hastalarda, operasyonu takiben uygulanan adjuvan tedavilerin (kemoterapi, radyoterapi) tamamlanması ve hastanın iyileşmiş kabul edilmesi, ortalama 1-2 yıllık bir süreyi kapsar. Bu süre sonunda rekonstrüksiyon seçeneği, genel cerrahi uzmanı ve onkolog ile değerlendirilir. Erken evrelerde teşhisi konulmuş ve mastektomi uygulanacak hastada, aynı seansta rekonstrüksiyon da yapılabilir.

 

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) ameliyatı nasıl yapılır?

 

Meme rekonstrüksiyonu için uygulanan 3 seçenek vardır. Ameliyatı doku genişletici ve protezler ile yapmak bir seçenekken, hastanın kendi dokusu kullanılarak yapmak da bir diğer seçenektir. Son olarak kök hücreden zenginleştirilmiş doku nakli de meme rekonstrüksiyonu ameliyatlarında yaygın olarak kullanılır.

Hastanın durumuna göre, gerekiyorsa bazı seçenekleri beraber uygulamak da mümkündür. Bu seçeneklerin tercihinde, hastanın ameliyat edilecek bölgesinin durumu ve diğer memesinin büyüklüğü ve şekli önemli rol oynar. Alınan memenin bölgesindeki cildin kalitesi ve yeterliliği çok önemlidir. Eğer cilt yetersiz ve diğer meme büyük ise öncelikle bir doku genişletici yerleştirilir. Daha sonra tercihe göre ya silikon protez ya da hastanın kendi kas dokusu ile onarım yapılır. Sağlam olan meme dokusu büyük ve sarkık ise, aynı ameliyatta bu memeye de müdahale edilerek iki meme eşitlenecek şekilde küçültülüp dikleştirilmesi sağlanır.

 

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) ameliyatı ne kadar sürer?

 

Meme onarımı, planlanan ameliyata göre değişkenlik gösterir. Ortalama 1-3 saat sürer.

 

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) ameliyatının avantajları nelerdir?

 

Son 25 yıl içinde meme rekonstrüksiyonu operasyonları; mastektomi tekniklerinin giderek daha koruyucu olmaları (modifiye radikal mastektomi), doku genişletici (expander) ve silikon protezlerin evrimleri, kullanılacak dokuların anatomik ve cerrahi detaylarının daha iyi tanımlanması nedeniyle hemen her meme tümörlü hastada uygulanabilecek başarılı bir seçenek haline geldi. Modifiye mastektomi ameliyatının yumuşak dokulara minimum zarar vermesi, rekonstrüksiyon seçeneklerini arttırarak, cerrahiyi güvenilir ve kolay bir yöntem haline getirdi.

 

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) ameliyatı sonrasında iz kalır mı?

 

Uygulanacak tekniğe bağlı olarak kesilen yerler ve uzunlukları farklılık gösterir. Tüm cerrahi izlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde rengi açılmış düz bir çizgi halinde kalması hedeflenir.

 

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) ameliyatı sonrasında normal hayata ne zaman dönülür?

 

Cerrahi işlem sonrasında iyileşme süreci yaklaşık 3 haftadır.

 

Meme Onarımı fiyatı?

 

Meme Onarımı Ameliyatı fiyatı, bireysel gereksinimlerinize bağlı olarak değişmektedir. Daha fazla bilgi için 0212-706-09-09 telefon numaramızı arayabilirsiniz.

 

Yorum

E-mail adresiniz ve telefon numaranız paylaşılmaycaktır* gerekli alanları lütfen doldurunuz*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Shopping Basket